Hjälpmedel:

Föräldraforum

Föräldraforum vänder sig till dig som har barn/ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD eller ADD. Även du som har barn som i övrigt är i behov av särskilt stöd, är välkommen.

Syftet med träffarna är att du som förälder ska få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar som befinner sig i en liknande situation. Ni får möjlighet att samtala om det som såväl fungerar och det som inte fungerar.

Till vissa träffar bjuds det in en föreläsare utifrån ett specifikt tema som ni föräldrar har möjlighet att påverka.

Sidan granskad den 26 oktober 2017