Hjälpmedel:

KOMET föräldrautbildning

Komet-förtroendekontot

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det.

KOMET är en föräldrautbildning för dig som vill träna  på att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer framgångsrikt. KOMET har visat sig fungera bra – barnen bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen.

BarnKOMET är till för föräldrar som har barn mellan 3–11 år. TonårsKOMET är till för föräldrar som har tonåringar mellan 12–18 år.

Hur det går till

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och idéer för hur du kan bemöta ditt barn. Du får skriftligt material, konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. När gruppen träffas igen går man gemensamt igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått. Det mesta av arbetet i utbildningen sker i hemmet av föräldrarna.

Utbildningsstart

Nya grupper startar varje höst och vår. Anmälan görs till gruppledarna, se kontaktuppgifter till höger.

Mera om KOMET kan du läsa på  www.kometprogrammet.se

Sidan granskad den 6 juli 2017