Hjälpmedel:

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Det är ett samhälls- och folkhälsoproblem, och ett brott som kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts.

"Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld." (Socialstyrelsen)


Det är samhällets ansvar att bistå med stöd och hjälp till de kvinnor, män och barn som utsatts för våld i nära relation.

Om du eller någon du känner är utsatt för hot och våld

Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för de som är utsatta för våld av närstående. De kan hjälpa till med:

  • Råd- och stödsamtal
  • Stöd i kontakt med polis och sjukvård, samt andra myndigheter och organisationer
  • Praktisk hjälp och skydd
  • Stöd i att hantera barnens situation
  • Råd och stöd kring ekonomiska frågor.

Ring via kommunens växel och be att få prata med en socialsekreterare. Du kan också få stöd via ATV (Alternativ till våld) Täby. Se kontaktuppgifter till höger.

Akut hjälp

Vid en akut situation ring alltid 112.

Kontakta Socialjouren

Vill du göra en polisanmälan eller ställa frågor?

Ring 114 14 alternativt uppsök närmaste polisstation.

Polisens webbplats för brott i nära relationer

Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna

De ger stöd utifrån den enskilda kvinnans behov och önskemål. Det kan handla om samtal bland annat kring

  • livssituationen
  • polisanmälan
  • vårdnadstvist.

Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna erbjuder också skyddat boende för kvinnor och deras barn. För vidare information se kontaktinformation till höger.

Övriga kvinnojourer

ROKS

Unizon

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon där du kan vara anonym. De har öppet dygnet runt och samtalet är gratis oavsett var du bor i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50

Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en samverkan av myndigheter i Stockholms län som arbetar för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länk till deras webbplats finns till höger på sidan.

Barn och unga

Barn som upplevt och bevittnat hot och våld i sin närhet behöver ofta särskilt stöd och skydd. Kontakta därför Socialförvaltningen.
ATV Täby erbjuder även samtalsstöd till barn. Se kontaktinformation till höger.

För dig som använder hot och våld

Har du svårt att kontrollera ditt humör? Har du slagit och hotat dina närmaste, eller känner du att det finns risk att du gör det, då kan du få hjälp att ändra ditt beteende. Kontakta ATV Täby, se kontaktinformation och mer information till höger.

Sidan uppdaterad den 12 december 2017