Hjälpmedel:

Allvarliga psykiatriska tillstånd

Ibland kan man själv eller en närstående drabbas av allvarliga tillstånd som gör att man måste söka kvalificerad psykiatrisk hjälp, även om behovet inte är akut just i stunden. Det kan röra sig om till exempel depression, en rubbad verklighetsuppfattning på grund av psykos, självmordstankar eller annat.

Kontakta den specialiserade psykiatriska vården, antingen hos Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller psykiatri för vuxna.

Sidan uppdaterad den 12 december 2017