Hjälpmedel:

Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som mindre barn kan uppvisa. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Reaktioner

Vanliga reaktioner hos barn/ungdomar vid dödsfall av närstående:

  • sömnsvårigheter och mardrömmar
  • ledsamhet, längtan och saknad
  • ilska och utåtagerande beteende
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • huvudvärk, magont och muskelvärk

Källa Barnperspektivet (BRIS)

 Om dödsfall drabbar ett barn eller ungdom t.ex. då en förälder går bort kan familjen behöva hjälp med krisbearbetning. Du kan vända dig till Familjerådgivningen och boka ett besök för samtal.

Om dödsfall inträffar på kvällstid eller helger och du behöver akut hjälp från socialtjänsten kan du kontakta Socialjouren

Om du vill ha kontakt med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, ring Mottagningsgruppen Barn och Ungdom

På landstingets webbplats 1177.se kan du få råd och information om barns rektioner vid sorg och kris om någon i familjen dör, samt länkar till var man kan få hjälp inom landstinget.

 

 

Sidan uppdaterad den 12 december 2017