Hjälpmedel:

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Har du ekonomiska problem som påverkar dina barn? Föräldrar har försörjningsplikt så länge barnet är under 18 år eller tills barnet gått ut gymnasiet.

Om du har mycket skulder och inte klarar av att betala dem kan du få råd och hjälp hos Budget och skuldrådgivningen

Om ni av någon anledning inte har pengar så att ni klarar er kan ni vända er till Försörjningsstöd och ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

 

Sidan uppdaterad den 12 december 2017