Hjälpmedel:

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Källa: UMO samt 1177

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva extra stöd och hjälp från kommunen. Kommunen ger stödinsatser utifrån Socialtjänstlagen och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Socialförvaltningens biståndsbedömare/LSS-handläggare kan ge svar på frågor och fatta beslut om hjälpinsatser för funktionshindrade. Biståndsbedömarna/LSS-handläggarna når du via kommunens växel tfn 08-587 850 00.

 

Sidan uppdaterad den 12 december 2017