Hjälpmedel:

Ilska och utbrott

Trotssyndrom används som benämning när barn uppvisar ett mönster av negativt, fientligt och trotsigt beteende gentemot personer i sin omgivning. I första hand är protesterna riktade mot föräldrarna men de kan också prägla samvaron med andra vuxna och även med kamrater. Det är inte ovanligt att barn med ADHD med tydliga inslag av impulsivitet och överaktivitet utvecklar trotssyndrom. Anledningen är att impulsiva barn har svårt att hålla inne ned sina reaktioner när de möter motgångar och krav och i stället reagerar de direkt med protester och avståndstagande utan att hinna tänka sig för.

Barn som utmanar sin omgivning betraktas ofta som att de är aggressiva eller är destruktiva, dvs. som om deras handlande är en följd av deras egenskaper. Det finns dock risker med ett sådant tänkande eftersom de vuxnas bemötande kan skapa onda cirklar eller negativa utvecklingsspiraler hos barnen, vilket kan bidra till att hålla kvar och kanske till och med att förstärka olämpliga beteendemönster. Därför är det viktigt att förstå de mekanismer som bidrar till att sådana onda cirklar skapas.

Källa Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar

Vart kan du vända dig?

Om barnet är i förskoleåldern kan BVC hjälpa till. Du kan också kontakta ditt barns förskola. För barn som går i skola kan skolans elevhälsoteam, till exempel kurator eller skolsköterska kontaktas.

Förskolor i kommunen

Grundskolor i kommunen

Vallentuna gymnasium

Stöd till familjen

Komet är en utbildning för dig som vill träna dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer framgångsrikt. Komet har visat sig fungera bra – barnen bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen.

Barnkomet är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år. Tonårskomet är till för föräldrar som har tonåringar mellan 12-18 år. För intresse kontakta Öppenvården.

Sidan uppdaterad den 12 december 2017