Hjälpmedel:

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Tecken på mobbning:

 • Barnet blir tystare
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresultat

Källa 1177 Vårdguiden

Vart kan du vända dig?

Det är tydligt i skollagen hur de vuxna i skolan ska agera om någon blir mobbad eller utsätts för kränkande behandling. I skolans likabehandlingsplan beskrivs rutiner för arbetet.

Om du som elev utsätts för mobbning eller kränkande behandling ska du ta kontakt med någon vuxen i din skola. Du kan också prata med någon kamratstödjare, om det finns på din skola. Om du är vårdnadshavare och ditt barn utsätts för mobbning eller kränkande behandling kan du kontakta den som är ansvarig för klassen, fritidshemsverksamheten, elevhälsan eller skolans ledning.

Grundskolor i kommunen

Vallentuna gymnasium

Sidan granskad den 28 november 2016