Hjälpmedel:

Gifta sig

Här finns information om vad som gäller när du ska gifta dig eller omvandla ett tidigare partnerskap till ett äktenskap.

I Sverige kan du välja att gifta dig borgerligt eller religiöst. Inför en vigsel måste du ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. De undersöker om det finns något lagligt hinder mot vigseln.

Borgerlig vigsel

Vill du gifta dig borgerligt kontaktar du kommunen.

En borgerlig vigsel förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. Se lista på vigselförrättare i vänstermenyn.

Religiös vigsel

Vill du gifta dig religiöst kontaktar du den församling som du vill gifta dig i. Läs mer på Skatteverkets webbplats, se länk till höger.

Omvandla registrerat partnerskap till äktenskap

Ni som är registrerade partners i Sverige enligt den tidigare partnerskapslagen kan omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Ni kan göra det genom en gemensam skriftlig anmälan till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare.

Ni som har ingått registrerat partnerskap enligt utländsk lag har inte den möjligheten.

Sidan granskad den 19 november 2015