Hjälpmedel:

Avgifter äldre- och handikappomsorg

Utifrån beviljade insatser fastställs nivå och månadsavgift enligt hemtjänsttaxan som betalas i efterskott.

Om insatsen påbörjas efter den 10:e i månaden betalas halv avgift. Om insatsen avslutas före den 20:e i månaden betalas också halv avgift.

Om en insats inte används under minst 30 sammanhängande dagar tas inte avgift ut (gäller inte trygghetslarm). Förändras insatsnivån ändras avgiften nästkommande månad.

Bostadskostnad i särskilt boende

Hyrorna i Vallentunas särskilda boenden är hyressatta enligt Hyreslagen och räknas inte in i den kommunala vårdavgiften. Ansökan om hjälp med dubbel boendekostnad i samband med inflytt till särskilt boende kan göras till kommunens avgiftshandläggare. Om ansökan beviljas kan ersättning utbetalas i högst tre månader. Blanketten hittar du under fliken "blanketter" till höger.

Måltider

Färdiglagade måltider kan levereras till exempel inom dagverksamhet eller som matleverans inom hemtjänst.

Färdiglagade måltider ingår inte i maxtaxan för hemtjänst.
Det aktuella måltidspriset redovisas här Månadsavgiften.

Individuell prövning

Riksdagens beslut om maxtaxa innebär en individuell prövning av avgiften.

Inkomstförfrågan

För att beräkna den individuella avgiften ska inkomstförfrågan lämnas (bruttoinkomst). Kommunen beräknar skatteavdrag utifrån lämnade uppgifter och gör sedan en beräkning för det individuella avgiftsutrymmet. Blanketten hittar du under fliken "blanketter" till höger.

Pension

Pensionsmyndigheten svarar för alla frågor som rör allmän pension. Den som har ålderspension eller förtidspension kan söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg kan beviljas i såväl vanligt boende som särskilt boende för äldre.

 

Sidan granskad den 11 augusti 2015