Hjälpmedel:

Daglig verksamhet enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om daglig verksamhet. Den påminner om en arbetsplats men är anpassad efter dina behov, intressen och förutsättningar. För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 16 och 67 år och sakna arbete och inte gå någon utbildning.

Vem kan delta i daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen gäller till exempel dig som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en hjärnskada som vuxen.

Mellan 16-67 år

Du kan få daglig verksamhet om du slutat skolan och inte har något arbete. Du kan fortsätta att ha daglig verksamhet så länge du behöver fram tills du fyller 67 år.

Kontakta LSS-handläggare

För att få veta om du har rätt till daglig verksamhet kontaktar du din LSS-handläggare. Om du inte har någon LSS-handläggare kan du kontakta kommunen via växeln: 08-587 850 00.

Vad kostar det?

Det kostar inget att delta i en daglig verksamhet, men du får själv betala för din mat. I vissa fall kan du få resan betald till och från verksamheten. Kontakta din LSS-handläggare för mer information.

Vad får jag för ersättning?

Du får 6 kronor för varje timme som du deltar i den dagliga verksamheten, utom på lunchrasten. Du får som mest 42 kronor per dag.

Sidan granskad den 20 juni 2017