Hjälpmedel:

  • Tillverkning av tomte

    tillverkning av tomte Fotograf sf

  • bokbindning

    Binder en bok Fotograf Vallentuna kommun

  • Arbete inom industri

    Industrihall Fotograf MIVA

MIVA - Människor i Verksamhet och Arbete

MIVA:s verksamheter omfattar personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

MIVA erbjuder ett brett och varierat utbud av aktiviteter. Genom meningsfull sysselsättning med ett tydligt kundfokus arbetar vi för delaktighet i samhället.

MIVA-om MIVA
Om MIVA

Arbete på gång
Verksamheter och aktiviteter

MIVA Ansök till MIVA
Ansök till MIVA

MIVA
MIVA Secondhand & Design

 

 

 

Sidan granskad den 1 februari 2018