Hjälpmedel:

Ansök till MIVA

MIVA:s verksamheter omfattar personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ansökan om daglig verksamhet görs hos kommunens LSS-handläggare på socialförvaltningen. De fattar beslut om insatser. För en första kontakt med en LSS-handläggare kontaktar du kommunens växel.

Sidan granskad den 1 februari 2018