Hjälpmedel:

Om MIVA

MIVA – Människor i Verksamhet och Arbete är en kommunal daglig verksamhet inom LSS.

Vi är fördelade på fyra enheter som ligger i centrala Vallentuna, Mörbygården, Smidesvägen, Kom I Tryck och Second Hand. Vi erbjuder sociala mötesplatser som i sin utformning stimulerar till ett aktivt och socialt liv.

På MIVA har vi ett brett och varierat utbud av aktiviteter. Det finns möjlighet för dig att ta del av aktiviteter på flera av MIVAS enheter.

Det är vår strävan att personens behov ska styra vilket utbud och innehåll vi ska ha i verksamheten. Alla inom MIVA har en individuell genomförandeplan, som är vägledande för enheternas arbete och innehåll.

Verksamhetens mål och syfte

Vårt mål är en daglig verksamhet som tillgodoser våra kunders önskemål, individuella behov i aktivitet och förmåga till utveckling.

Syftet med vår dagliga verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, främja delaktighet i samhället och bidra till personlig utveckling.

Personal och arbetssätt

Personalen som arbetar på MIVA har utbildning och erfarenhet inom verksamhetsområdet. Vi utbildar oss fortlöpande genom kurser och handledning. Vi arbetar strukturerat och anpassar verksamheten så individuellt som möjligt.

 

Sidan granskad den 1 februari 2018