Hjälpmedel:

Verksamheter och aktiviteter

MIVA-rosskål

MIVA:s verksamhet är fördelad på tre enheter som ligger i centrala Vallentuna. Här får du som deltar arbetsinriktade aktiviteter med en tydliggörande pedagogik. Verksamheten ska genomsyras av meningsfullhet och personlig utveckling.

Smidesvägen Mörbygården
 Smidesvägen  Mörbygårdens verksamhet
Här erbjuds arbetsinriktade
aktiviteter, kulturella inslag och
möjlighet till kreativt hantverk.
Individuellt utformat stöd utifrån
dina behov och principerna
för tydliggörande pedagogik.
   
 Kom I Tryck  
En daglig verksamhet som vänder sig till vuxna med Neuro- Psykiatriskt funktionshinder  

Sidan granskad den 1 februari 2018