Hjälpmedel:

Friskvårdsgrupper

 

 Vi har flera olika aktiviteter. De är förlagda både inom- och utomhus. 

Vi har uppdrag inom följande områden:  

  • 4H-gården
  • Promenader
  • Möjlighet till bad i simhall.
  • Show och Dans 

 På 4H-gården har vi följande aktiviteter:  Gårdsskötsel och till viss del hantering av djur.

Aktiviteten på 4H utförs i grupp med en handledare från Smidesvägen.

Vi utgår från ditt intresse och anpassar aktiviteterna individuellt.

 

Vi har även viss individanpassad sysselsättning utomhus inom miljövård.

Sidan granskad den 23 april 2018