Hjälpmedel:

Data och Film

Kurser och estetiska verksamheter

Datagruppen

I datagruppen är syftet att lära sig hur man använder en dator och även behålla datakunskaper individuellt.

Vetenskapsgrupp

Vi har en vetenskapsgrupp där vi utgår från ett tema som vi jobbar med en längre tid. Tillsammans söker vi information och utforskar ämnet via internet. När vi är färdiga med arbetet redovisas det för övriga på Smidesvägen.

Filmgruppen " Movie"

Vi skriver manus, filmar, redigerar och visar upp filmen för publik.

Som deltagare i gruppen kan man välja att antingen vara den som är framför kameran eller bakom.

Vi använder oss av digital kamera och redigeringsprogrammet Sony Vegas när vi färdigställer filmprojektet.

Sidan granskad den 23 april 2018