Hjälpmedel:

Kundval i daglig verksamhet

Vallentuna kommun har infört kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Kundvalet börja gälla från 1 juli 2016. Om du redan har en daglig verksamhet och vill vara kvar där behöver du inte göra någonting.

Vad betyder kundval?

Kundval betyder att du själv kan välja vilken daglig verksamhet du vill ha din sysselsättning på. Du kan välja mellan de verksamheter som kommunen godkänt. I början kommer det inte finnas så många verksamheter att välja på men det kommer fler.

Verksamheter måste vara bra för dig och ge rätt stöd

För att en verksamhet ska bli godkänd måste de klara av de krav som kommunen bestämt. På så sätt kan du få bra stöd och hjälp oavsett vilken verksamhet du väljer.

Vilka verksamheter kan jag välja?

Här kan du se vilka dagliga verksamheter som finns att välja på.
Utförare av daglig verksamhet

Här kan du jämföra olika dagliga verksamheter
Jämförelsetjänst

När du bestämt dig

När du har bestämt dig berättar du för LSS-handläggaren vilken verksamhet du valt. Handläggaren pratar med verksamheten och tillsammans bestämmer ni när du ska börja.

Vad händer om det inte finns någon ledig plats?

Om det inte finns någon ledig plats på den verksamhet du valt kan du sätta upp ditt namn på en kölista. När det finns en ledig plats så kommer verksamheten eller din handläggare att kontakta dig. Under tiden du väntar kan du välja en annan verksamhet.

Vad händer om jag inte vill eller kan välja?

Om du vill ha hjälp med att välja kan du prata med LSS-handläggaren. Om du har en god man kan hon eller han hjälp dig att välja.

Om du inte gör något val väljer handläggaren den verksamhet som passar dig bäst och som ligger närmast din bostad.

Får jag byta?

Om du vill byta till en annan daglig verksamhet kan du göra det när som helst genom att prata med din LSS-handläggare. Du behöver inte berätta varför du vill byta.

Sidan granskad den 20 juni 2017