Hjälpmedel:

Personlig assistans

Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. 

Hjälpen kan bestå av

  • personlig hygien
  • på- och avklädning
  • hjälp vid måltider
  • att kunna kommunicera med omgivningen.

Insatsen personlig assistans beskrivs i 9 § Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och 51 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.

Så här ansöker du

    För att få reda på mer kontaktar du Försäkringskassan. Om du blir beviljad personlig assistans kan du välja utförare i kommunal eller privat regi. Du kan även få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. 

Assistansbehov upp till 20 timmar i veckan

Om det finns ett behov av personlig assistans upp till 20 timmar i veckan är det kommunen som tillhandahåller det. För att få veta mer kontaktar du en LSS-handläggare i kommunen.

Sidan granskad den 3 mars 2015