Hjälpmedel:

Kompassen- kommunens personliga assistenter

Kompassen - Kommunens personliga assistenter

Kompassen är kommunens egen leverantör av personlig assistans för dig under 65 år. Vi har en lång erfarenhet av att ge särskilt stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Personlig assistans

Om ditt behov av personlig assistans understiger 20 timmar är det Kompassen som kommer hem till dig. Om du i stället blir beviljad personlig assistans genom Försäkringskassan, och har rätt till mer än 20 timmar, är Kompassen en av flera utförare som du kan välja mellan.

Möte

Din leverantör Kompassen börjar med att kontakta dig. Vi bokar in ett möte där vi går vi igenom vad du behöver hjälp med, utifrån vad du har för biståndsbeslut. Vi vet hur viktigt det är att trivas med sin personliga assistent. Därför är vi lyhörda och ser till att göra välavvägda matchningar.

Du och dina behov styr

Vår verksamhet ger dig stöd och kvalitet i din vardag. Vi visar dig respekt och integritet i ditt självbestämmande. Det är du och dina behov som styr den insats som vi ger. Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan. Den ligger till grund för vad som ska utföras hos dig och hur det ska göras.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar som personliga assistenter på Kompassen har många års erfarenhet i yrket. Vi håller en god kvalitet och tar del av vad som händer inom personlig assistans. Vi vidareutvecklar oss och går på kurser och utbildningar, som är givande för arbetet. Våra anställningsvillkor är trygga. Alla som arbetar på Kompassen har tystnadsplikt. När vikarier behöver anlitas är de så gott som alltid introducerade hos dig sedan tidigare.

Återkoppling

Vi gillar när våra kunder ger oss en återkoppling kring verksamheten. Det är ett sätt för oss att utvecklas och bli bättre. Hör av dig till oss och säg vad du tycker.

Vill du veta mer 

För att få veta mer om Kompassen är du välkommen att kontakta enhetsledare Riina Lindqvist eller Mimmi Nordin, administratör.

Sidan uppdaterad den 5 april 2017