Skicka meddelande

Avbryt

Hjälpmedel:

Kompassen- avlösning och ledsagning

I kommunen är det verksamheten Kompassen som erbjuder hjälp inom avlösning och ledsagning. För att kunna få hjälp behövs ett biståndsbeslut av en LSS-handläggare (LSS– lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade.)

Avlösning

Avlösning är till för dig som lever med någon som har en funktionsnedsättning. Med avlösning får du tillfälle att exempelvis uträtta ärenden, gå kurser, göra saker med andra barn i familjen, träna eller bara vara. Avlösning är en hjälp i vardagen och bidrar till att värna om familjens välmående.

Avlösning sker alltid i hemmet. Tillsammans med dig och personen med funktionsnedsättning kommer vi överens om vad avlösningen ska innehålla för aktiviteter.

Ledsagning

Till skillnad från avlösning, som alltid sker i hemmet, följer ledsagaren med dig som är kund på olika aktiviteter. Vi arbetar tillsammans med dig utifrån det beslut som har fattats av din handläggare. Ledsagning innebär ofta ett stöd för att kunna ha ett varierat och socialt liv. Ledsagaren följer med på olika arrangerade aktiviteter och på besök till sjukvård.

I vissa fall kan avlösning och ledsagning kombineras. Då kan du som kund ha synpunkter kring om insatserna ska utföras av en och samma person. Avlösning och ledsagning är behovsprövat varför det gör att antalet timmar man får hjälp kan variera mycket.

Sidan uppdaterad den 5 april 2017