Hjälpmedel:

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en insats som kommunen kan tillhandahålla enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Motsvarande stöd finns även att ansöka om enligt socialtjänstlagen (SoL).

Avlösarservice är en insats för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Det kan vara föräldrar till ett barn med omfattande funktionsnedsättningar som behöver avlastning för att vila eller för att få möjlighet att ägna tid åt barnets syskon. Det kan också vara en anhörig som vårdar en vuxen närstående.

För mer information kontaktar du en LSS-handläggare eller biståndshandläggare via kommunens växel.

Sidan uppdaterad den 9 januari 2018