Hjälpmedel:

Korttidstillsyn för ungdom över 12 år

Här erbjuder vi ungdomar en lugn miljö där de kan ladda batterierna efter skolan. Vi har fritidsaktiviteter utifrån ungdomarnas egna önskemål och behov. På skolloven har vi lovverksamhet med olika aktiviteter som vi gemensamt har planerat.

Omkostnadsersättning debiteras per närvarodag enligt gällande taxa.

Vardag 25kr
Lov- och studiedag 75kr

 

Mer information om korttidstillsyn på Åbyvillans korttidshem

Mer information om korttidstillsyn på Bällsta korttidshem

Sidan granskad den 28 oktober 2014