Hjälpmedel:

Korttidsvistelse/korttidstillsyn funktionsnedsättning

Bällsta korttidshem erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Åbyvillans korttidshem vänder sig till ungdomar från ungefär 15 års ålder med neuropsykiatriska tillstånd. För att ta reda på om du kan få denna hjälp kontaktar du en LSS-handläggare som du når genom kommunens växel.

Omkostnadsersättning per dygn debiteras enligt gällande taxa. 

  Vardag Helgdag
Under 18 år 75 kr 100 kr
Vuxen 100 kr 125 kr

För korttidstillsyn 25 kr/tillfälle (mindre än 6 timmar) och 75 kr (6 timmar eller mer)

Mer information om korttidsvistelse på Åbyvillans korttidshem.

Mer information om korttidsvistelse på Bällsta korttidshem.

Sidan uppdaterad den 9 januari 2018