Hjälpmedel:

Personligt ombud

Personligt ombudPersonligt ombud är en servicefunktion som kommunen tillhandahåller för personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatriska tillstånd.  

Om du upplever svårigheter i kontakten med olika instanser i samhället finns det personliga ombudet som stöd och hjälp. Det personliga ombudet arbetar fristående från myndigheter och institutioner. Välkommen att kontakta mig, Ragnar Nilsson. Jag har tystnadsplikt och tjänsterna är kostnadsfria. 

Sidan granskad den 22 augusti 2017