Hjälpmedel:

Psykisk funktionsnedsättning

Det finns många omständigheter i livet som gör att man kan ha svårt att klara av sin vardag.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ta del av vad kommunen har att erbjuda dig. Det finns särskilt anpassade stödformer som underlättar för dig i din vardag.  

Vart vänder jag mig?

Socialförvaltningens handläggare svarar på frågor och beslutar om hjälpinsatser för psykiskt funktionshindrade. Besluten fattas enligt Socialtjänstlagen. För att kontakta oss, ring till växeln och be dem koppla dig till vuxenenhetens mottagningstelefon.

Vi erbjuder

  • vardagstöd och stöd i form av boendestöd och stödboende
  • sysselsättning
  • träfflokalsverksamhet.

Kommunens stödformer kompletteras med vård och behandling som landstingets psykiatriska verksamhet erbjuder. Information om det hittar du på 1177 Vårdguiden 

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska det lämnas till Vallentuna socialnämnd, 186 86 Vallentuna. Överklagandet ska ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du mottog beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid gör beslutsfattaren en omprövning av tidigare beslut. Om beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt, skickas handlingarna vidare till Förvaltningsrätten.

Mer information om hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterad den 3 juli 2017