Hjälpmedel:

Boendestöd

Boendestödet är en verksamhet som ger stöd till dig som är 18 år eller äldre och har en psykisk och/eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Boendestöd handlar främst om motivation och stöd. Personal från boendestödet kommer hem till dig och coachar dig i att planera och strukturera din vardag.

Vi coachar dig i:

  • att få struktur av din dag
  • dina vardagliga göromål
  • att planera dina inköp
  • olika typer av ärenden
  • att skapa motivation till att söka dig till olika sociala sammanhang

Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i ditt hem, vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Tillsammans med dig skapar vi en gemensam, individuell planering där vi utgår från just dina behov och mål.

Vi som arbetar på boendestödet har utbildning och lång erfarenhet inom psykiatri. Vi kompetensutvecklar oss genom kurser, föreläsningar och handledning. Vi arbetar aktivt med metoden ESL, ett självständigt liv.

Boendestödets uppgift är att coacha dig i att göra saker själv och att stödja dig med det du upplever som problematiskt. Målet med boendestöd är att du så småningom ska kunna bo självständigt utan stöd.

Vart vänder jag mig?

Socialförvaltningens biståndsbedömare/LSS-handläggare kan ge svar på frågor, ta emot ansökningar och fatta beslut om stödinsatser. Biståndsbedömarna/LSS-handläggarna når du via kommunens växel 08-58785000.

Sidan uppdaterad den 25 september 2017