Hjälpmedel:

Hjälp i hemmet

Är du äldre och sjuk, funktionshindrad eller behöver extra hjälp av andra orsaker? Då kan du ta del av en väletablerad och uppbyggd verksamhet som kommunen erbjuder. Hjälpen kan bestå av ett regelbundet stöd eller tillfälliga insatser.

Kommunens stöd och insatser

För att få reda på om du kan få denna hjälp, kontaktar du en biståndsbedömare i kommunen som du når via kommunens växel. 

Sidan uppdaterad den 5 september 2017