Hjälpmedel:

Kvalificerad avlösning i hemmet

Kvalificerade anhörigstödjare ger avlösning i hemmet. När livssituationen förändras  kan det påverka vardagen för både dig som anhörig och din närstående. Då finns avlösarteamet till för dig.

Vilka som kan få kvalificerad avlösning

Du som är anhörig och vårdar en närstående i hemmet, har möjlighet att ansöka om avlösning. Avlösarservicen är avgiftsfri.

Vilka vi är

Vi som är kvalificerade anhörigstödjare har gått en specialutbildning i avlösning och har lång erfarenhet inom äldreomsorg. För oss är det viktigt med kvalitet och kundfokus.

Syftet med vår avlösning

Genom vår verksamhet kan vi ge trygghet och förbättra livskvaliteten. Våra insatser gör att du som anhörig orkar med din vårdarroll. Du får egen tid, tid att bara få vara. Det blir lättare att behålla ditt sociala nätverk och göra annat som du är road av. Under tiden ser vi till att den närstående mår bra, får stimulans och sysselsättning av oss.

Avlösning kan öka möjligheten att kunna bo kvar hemma eftersom vardagen kan upplevas som lite lättare med vår insats.

Kontakt

För att få reda på om du kan få denna hjälp, kontaktar du en biståndsbedömare i Vallentuna kommun.

Samarbete

Avlösarteamet har kontakt och samarbete med hemtjänst, primärvården, frivilligcentralen Träffpunkten och Väsbygårdens och Östanbos dagverksamheter. 

Tänk på att söka medan du fortfarande har kraft!

Sidan granskad den 17 juni 2015