Hjälpmedel:

Trygghetslarm

Hemtjänst

Ett trygghetslarm fungerar som ett stöd för människor som behöver komma i kontakt med hemtjänstpersonal. Det kan handla om att få omsorg eller kunna tillkalla akut hjälp.

Att ha tillgång till ett trygghetslarm ökar säkerheten och tryggheten i hemmet. Vid psykisk eller fysisk sjukdom, funktionsnedsättning, balanssvårigheter eller hög ålder kan ett trygghetslarm vara aktuellt att få installerat.

Larm tas emot och åtgärdas alla tider på dygnet. I Vallentuna är det kommunens hemtjänst som hanterar larmen.

Så ansöker du
Trygghetslarm kan beviljas som ett komplement till annan hjälp i hemmet eller som enda insats. Trygghetslarm är behovsprövat och avgiftsbelagt. För att ta reda på om du kan få det, kontaktar du en biståndshandläggare i kommunen som du når genom kommunens växel.

Installation
När du har fått trygghetslarm beviljat kommer personal från hemtjänsten hem till dig och genomför installationen. De instruerar dig också i hur trygghetslarmet fungerar.

Digitalt trygghetslarm
2011 genomfördes byten av kommunens alla trygghetslarm och man gick över från analog till digital teknik.

Sidan uppdaterad den 5 september 2017