Hjälpmedel:

Integration och flyktingmottagning

På grund av oroligheterna i världen är många människor på flykt. Några av dem kommer till oss här i Vallentuna.

Aktuellt

Med demokrati som kulturkrock

2017-10-26

Årets folkbildare, Mustafa Panshiri, är polisen från Linköping som nu reser runt i Sverige och föreläser om integration och utanförskap. Målet är att öka kulturförståelsen och hur vi kan mötas över kulturgränser. Den 6 november kom han till Vallentuna.

Ökat samarbete med civilsamhället ska stärka integrationen

2017-08-29

Vallentuna kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för en god integration. Därför har man påbörjat en samverkansplattform för att öka samarbetet med civilsamhället.

 • Vallentuna tar emot 135 nyanlända

  2017-11-15

  Under 2018 kommer Vallentuna kommun att välkomna 135 nyanlända, i enlighet med bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016.

 • Succé för Light My Future

  2017-05-12

  Vallentuna Teater var fullsatt när föreställningen Light My Future visades för både skolklasser och särskilt inbjudna gäster. De nyanlända elevernas framträdande möttes av rungande applåder och en märkbart rörd publik.

 • Light My Future skildrar nyanländas perspektiv

  2017-04-10

  Som en del av projektet Skapande skola kommer en föreställning av och med nyanlända elever snart att spelas upp på Vallentuna Teater. Genom dikter, sång och dans vill de berätta om sina erfarenheter för Vallentunas skolelever, med start 10 maj.

Fler artiklar