Hjälpmedel:

Grundskola för nyanlända

Optimus är enheten för mottagning och samordning av nyanlända grundskoleelever i Vallentuna kommun. Optimus ansvarar också för modersmål och studiehandledning.

I Vallentuna kommun tar Optimus emot de nyanlända eleverna direkt i kommunens grundskolor i samverkan med berörd skola. Den första tiden är lärarna från Optimus med, ger undervisning i svenska och samhällsinformation samt förbereder och stöttar eleven i skolämnen.

Kontakta oss först

Du som är vårdnadshavare, god man, ansvarig för elevens boende eller nära anhörig kontaktar först Optimus.

Tfn: 08-587 848 38 (kl. 09.00-11.00 samt kl. 13.00-16.00, helgfri måndag till fredag)
E-post: optimus@vallentuna.se

Vad händer sedan?

  1. Cirka en vecka efter att ni kontaktat Optimus får ni en tid för inskrivningssamtal på en hemskola, inskrivningssamtalet beräknas ta cirka en och en halv timme. Eleven ska vara med på samtalet. Vid samtalet planeras elevens första tid i skolan.
  2. Eleven börjar på hemskolan så snart som möjligt och får undervisning i svenska, får samhällsinformation och förbereds i (övriga) skolämnen. Anpassningar i undervisningen görs utifrån elevens individuella behov och förutsättningar.
  3. Senast efter åtta veckor börjar eleven i ett eller flera skolämnen tillsammans med sin ordinarie klass.

Du kan läsa mer om nyanlända elevers skolgång på Skolverkets webbplats, se länk i högermenyn.

Sidan uppdaterad den 19 september 2017