Hjälpmedel:

Angående frågor kring Vallentuna kommuns inköp av bostadsrätter för uthyrning

Vallentuna kommun arbetar på många sätt för att få fram bostäder för att hyra ut till de nyanlända som kommunen blir anvisad från Migrationsverket. Här kommer mer information angående kommunens inköp av bostadsrätter för uthyrning till nyanlända.

Vallentuna kommun är enligt lag skyldiga att ordna med boende för de nyanlända som kommunen blir anvisad. Kommunen arbetar på många sätt för att få fram dessa bostäder. Det finns ett politiskt beslut i Vallentuna kommun på att köpa 20 stycken bostadsrätter som kommunen i sin tur ska hyra ut till nyanlända.

Vallentuna kommun köper in bostadsrätter

Inköpen av bostadsrätter för uthyrning är ett av de spår kommunen har valt att arbeta på. Vallentuna kommun står som bostadsrättsinnehavare på samtliga bostadsrätter kommunen har köpt in och hyr endast ut bostaden.

Det inriktningsbeslut som gäller nu innebär att kommunen ska köpa 20 bostadsrätter. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att uppfylla det. I augusti 2016 har kommunen köpt in 17 bostadsrätter till en total kostnad av 33 010 000 kr.

Påverkar inköpen kommunens övriga verksamhet?

Kommunen bekostar inköpen av bostadsrätter via finansiering som investering, vilket gör att det inte påverkar driften av kommunens övriga verksamheter. Eftersom bostadsrätterna har ett värde så är köpen också en investering som kommunen gör. Hyrorna för boendet betalas av hyresgästerna själva. Eventuella kostnader som hyrorna inte täcker finansieras med statsbidrag från Migrationsverket. 

Sammanställning av inköp av bostadsrätter under 2016

Antal inköpta bostadsrätter (augusti 2016): 17 bostadsrätter

Antal rum per inköpt bostadsrätt:

  • 1 rum och kök – 3 bostadsrätter
  • 2 rum och kök – 4 bostadsrätter
  • 3 rum och kök – 6 bostadsrätter
  • 4 rum och kök – 4 bostadsrätter

Inköpskostnad (totalt): 33 010 000 kr

Den totala inköpskostnaden utslaget på antal bostadsrätter innebär att genomsnittskostnaden per bostadsrätt har varit 1 941 765 kr under 2016.

Kommunen har köpt bostadsrätter som tillsammans har en yta på 1 224 kvadratmeter varav genomsnittskostnaden per inköpt kvadratmeter är 26 969 kr. Det innebär att kostnaden per kvadratmeter ligger under genomsnittet i Vallentuna.

Sett till det senaste året så utgör de 17 inköpta bostadsrätterna ca 4,2 procent av det totala utbudet av bostadsrätter som varit ute till försäljning i Vallentuna kommun.

Läs mer i dokument i högermenyn.

Sidan uppdaterad den 3 augusti 2016