Hjälpmedel:

Grön Bostad på besök i Brottby

I slutet på mars fick Vallentuna kommun besök av deltagare från Grön Bostad, ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) där Länsstyrelsen Stockholm är delaktig. Deltagarna besökte Vallentuna för att ta del av hur vi arbetar med tillfälliga boendelösningar för kommunanvisade nyanlända. De var särskilt intresserade av modulerna som uppförts i Brottby och som engagerar invånarna i närområdet.

Dagen började med ett välkomnande av Cecilia Lindelöf, integrationssamordnare. Därefter berättade medarbetare från Enheten för egen försörjning om deras verksamhet och integrationsarbete av nyanlända. Även Brottby tillsammans och Össeby församling kom för att berätta om deras engagemang.

Deltagarna var särskilt intresserade av de möjligheter och utmaningar som arbetet inneburit ur tekniska, miljömässiga och sociala aspekter. De hade under dagen möjlighet att ställa frågor och svar till kommunens representanter. Medarbetare från Samhällsbyggnadsförvaltningen var på plats för att berätta om boendesituationen och om deras kreativa konstruktioner.

– Det var ett givande besök för både oss och besökarna. Vi kunde dela både idéer och tankar med varandra som öppnade upp för en fortsatt dialog. Vi har många pågående projekt inom kommunens arbete med integration, bland annat Granndörren, kulturgrupp för unga, ett arbetsmarknadsprojekt samt ett projekt för att förebygga psykisk ohälsa bland ensamkommande unga. För oss är det viktigt att vi hela tiden strävar efter att förbättra för alla våra invånare, säger Cecilia Lindelöf, integrationssamordnare i Vallentuna kommun.

Sidan uppdaterad den 13 april 2018