Hjälpmedel:

Inga tillfälliga boenden på Åby gärde

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att pröva förutsättningarna för tillfälligt boende för nyanlända vid Åby gärde. Efter utredningen av platsen står det nu klart att planerna inte genomförs.

Besvärliga markförhållanden samt att det finns föroreningar i området innebär att det skulle bli för dyrt att bygga tillfälliga boenden på platsen. Näringslivs- och planutskottet, som tagit beslutet, bedömer även att kommunen bör ha kommit längre i sitt arbete med trafikfrågan för östra delen av centrala Vallentuna innan platsen används för permanent bebyggelse. Ett arbete med att pröva just detta kan starta tidigast 2018.

Sidan uppdaterad den 13 januari 2017