Hjälpmedel:

Länsstyrelsen avslår överklaganden för bostadspaviljonger i Ekskogen och Brottby

De nya besluten innebär att Länsstyrelsen inte river upp Vallentuna kommuns tillfälliga bygglov för fastigheterna Mälsta 1:12 och Brottby 4:1.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun fattade den 16 februari 2016 beslut om att låta kommunen få tillfälliga bygglov för bostadspaviljonger, två i Ekskogen och två i Brottby. Länsstyrelsens beslut från den 13 och 9 juni gör alltså att byggloven fortsätter att gälla, men de kan överklagas till högre instans. Paviljongerna kommer preliminärt att monteras under hösten 2016.

Bakgrund

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 16 februari 2016 att bevilja tidsbegränsade bygglov för fastigheten Mälsta 1:12 i Ekskogen samt fastigheten Brottby 4:1 i Brottby. Båda byggloven avser bostadspaviljonger och gäller till den 15 januari 2021. Nämnden fastställde också de inlämnade kontrollplanerna och lämnade startbesked för de båda byggena. Vid samma tillfälle beslutade också nämnden att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för fastigheten Mälsta 1:12.

Syftet med bostadspaviljongerna i Ekskogen och Brottby är att användas som bostäder för nyanlända. Med nyanlända menas personer som har fått uppehållstillstånd. Två bostadspaviljonger möjliggör ett boende för 20-25 personer.

Sidan uppdaterad den 17 juni 2016