Hjälpmedel:

Light My Future skildrar nyanländas perspektiv

 

Som en del av projektet Skapande skola kommer en föreställning av och med nyanlända elever snart att spelas upp på Vallentuna Teater. Genom dikter, sång och dans vill de berätta om sina erfarenheter för Vallentunas skolelever, med start 10 maj.

Just nu pågår repetitionerna för fullt för elever på Optimus, Vallentunas skolenhet för nyanlända elever. Tillsammans med Boulevardteatern har de under läsåret fått bidra med tankar och erfarenheter för att bygga upp en föreställning – Light My Future – som de snart kommer att framföra för andra elever i kommunen.

– Light My Future är en rolig, underhållande, rörande och modig föreställning där eleverna själva har fått skriva dikter och sånger som de också kommer att framföra, berättar Vesna Stanisic, projektledare för Skapande skola i Vallentuna.

Föreställningen kommer även att ta med flera andra Skapande skola-projekt som pågått under året. Bland annat "Den varma världen" som är ett virkat träd, gjord av elever från Kårstaskolan, Karlbergskolan och Hjälmstaskolan under ledning av konstnären Iryna Hauska. Även "My Light Future", ljusboxarna som tidigare har tagits fram av Optimuselever i samarbete med konstnären Aleksandra Stratimirović, kommer att finnas med.

Föreställningen "Light My Future" visas på Vallentuna Teater onsdag 10 maj kl. 10 samt torsdag 11 maj kl. 10 och 13 för skolelever i Vallentuna.

Skapande skola
Skapande skola är ett statsbidrag som syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Under läsåret 2016/2017 har Skapande skola i Vallentuna valt att fokusera på projekt med integration som huvudämne.

Sidan uppdaterad den 7 april 2017