Hjälpmedel:

Ramavtal för asylboenden på gång

Migrationsverket har den 1 juni 2016 meddelat Vallentuna kommun att de planerar att teckna ramavtal den 14 juni 2016 för tillfälliga asylboenden med möjliga upphandlade leverantörer.

Ramavtalet kan innebära att cirka 422 boendeplatser efter behov kan avropas av eventuella leverantörer i Vallentuna kommun från och med den 21 september. Nu följer en avtalsspärr, det vill säga en period då avtal inte får tecknas beroende på att anbudsgivarna ska kunna ansöka om överprövning. Därefter ska en besiktning ske av alla anläggningar som kvalificerat sig i Migrationsverkets ramavtalsupphandling. Besiktningar görs för att Migrationsverket ska kunna kontrollera det faktiska antalet platser och att platserna uppfyller myndighetens krav på bland annat kvalitet.

Migrationsverket har idag behov av 43 000 – 53 000 tillfälliga asylboenden, hur många av dessa som hamnar i Vallentuna är ännu osäkert.

Idag är adresserna till anläggningarna okända på grund av risk för bränder och eventuella krav på affärssekretess.

Frågor och svar

Vad kostar ett asylboende kommunen?

Det finansieras helt av statliga medel från Migrationsverket. Däremot ska eventuell skolgång för asylsökande barn finansieras av kommunen.

Hur arbetar kommunen med säkerheten kring eventuella asylboende?

Vallentuna kommuns ansvar vad gäller säkerhet för de migranter som eventuellt kommer att bo på hotellet gäller samma regler som övriga personer vilka vistas i kommunen. Kommunen samarbetar med polis, brandförsvar och väktarbolag

Sidan uppdaterad den 2 juni 2016