Hjälpmedel:

Tidigare nyheter om flyktingsituationen

http://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/Planerade-paviljonger-i-Vallentuna-centrum-Ekskogen-och-Brottby/

http://www.vallentuna.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Nyhetsarkiv-omsorg-och-hjalp/Boende-erbjuder-ensamkommande-ungdomar-en-vag-in-i-samhallet/

http://www.vallentuna.se/sv/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv-kommun-och-politik/Fler-ensamkommande-flyktingbarn-till-kommunen/

http://www.vallentuna.se/sv/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv-kommun-och-politik/Vallentuna-ska-bli-bast-pa-integration-/

http://www.vallentuna.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Nyhetsarkiv-omsorg-och-hjalp/Flyktingstod--sa-har-kan-du-hjalpa-till/

http://www.vallentuna.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Stod-till-familjen/Familje--och-jourhem/

http://www.vallentuna.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Nyhetsarkiv-omsorg-och-hjalp/Halso--och-sjukvard-for-flyktingar-i-Stockholms-lan/

http://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/Bygglov-for-paviljonger-i-Brottby-och-Ekskogen/

http://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/Planerade-paviljonger-i-Vallentuna-centrum/

http://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/Fragor-och-svar-om-hotellbygget-i-Fagelsangens-industriomrade-/

http://www.vallentuna.se/sv/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv-kommun-och-politik/Migrationsverket-kan-oppna-boenden-med-kort-varsel/

http://www.vallentuna.se/sv/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv-kommun-och-politik/Migrationsverket-planerar-asylboende-i-Vallentuna/

Sidan uppdaterad den 18 april 2016