Hjälpmedel:

Olika boenden

Här har vi samlat information om olika typer av boenden

Anläggningsboende, ABO

Anläggningsboende är bostäder till asylsökande som Migrationsverket hyr och som inte är en lägenhet. Det är i stället boende på vandrarhem, i stugbyar och andra liknande anläggningar. Sådana boenden sluter Migrationsverket och privata aktörer avtal om, i de fall då det inte finns tillräckligt många lägenheter. I dagligt tal kallar många detta för asylboende.

Eget boende, EBO

När asylsökande bor i eget boende (hos släkt eller vänner) medan de väntar på beslut.

Evakueringsboende

Ett evakueringsboende erbjuder tillfälligt boende för asylsökande som väntar på plats i någon av Migrationsverkets anläggningar. Vistelsetiden på ett evakueringsboende varierar mellan några dagar till några veckor.

HVB för ensamkommande barn

HVB står för hem för vård eller boende. Ett HVB är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. När ett HVB tar emot ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. Kommunen får ersättning från Migrationsverket för de barn som bor i ett HVB-hem. Det är därför det i förväg bestäms hur många barn som är tänkta att bo i varje HVB.

Jour- och familjehem

Det som tidigare kallades fosterhem eller fosterfamilj kallas idag för familjehem. Att vara familjehem innebär att man tar emot ett barn eller en ungdom, till exempel ett ensamkommande flyktingbarn, i sitt hem under en kortare eller längre period. Som jourhem tar man med kort varsel emot barn eller ungdomar som akut behöver flytta hemifrån och jourplaceringen kan vara alltifrån några dagar till några månader.

Stöd- och träningsboende

De ungdomar som har varit i Sverige några år, kanske redan bott på ett HVB-hem och som är i 18 års-åldern flyttar ofta till någon form av träningsboende. Där kan de få fortsatt stöd och hjälp av någon vuxen på eftermiddagar och kvällar. Allt för att ungdomarna så snabbt som möjligt ska komma in i det svenska samhället.

Vill du bli jour- eller familjehem åt ett ensamkommande barn?

Just nu har kommunen extra stort behov av jour- och familjehem. Kontakta familjehemssekreterare på kommunen om du är intresserad.
Mer information om jour- och familjehem

Sidan uppdaterad den 15 september 2017