Hjälpmedel:

Engagera dig

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa människor på flykt och för att ge dem en bra start här i Vallentuna. Nedan är några sätt, men du kanske har egna idéer, de tar vi tacksamt emot!

Du kan hjälpa

Du kan hjälpa flyktingarna genom att ge stöd, skänka pengar, kläder och saker. Du kan bli språkvän, engagera dig i en aktivitet eller på annat sätt göra skillnad. Här är några exempel på vad du kan göra:

Har du bostad att hyra ut?

Kommunen har behov av att hyra bostäder för de nyanlända flyktingar som kommer till oss i Vallentuna och behöver bostad. Har du en bostad att hyra ut, vi tar tacksamt emot din intresseanmälan!
Hyra ut bostad

Brottby Tillsammans – aktivitet och gemenskap för alla

Det är ett forum för att samla aktiviteter och händelser i Brottby med omnejd. Vår tanke är att skapa gemenskap och sammanhållning i Brottby och verka för inflytande och samhörighet. Alla är välkomna till våra aktiviteter – gamla och unga, nyinflyttade och etablerade, sportintresserade, musikintresserade, hantverksintresserade eller de som bara vill ta en kopp kaffe och träffa folk en stund. Aktiviteterna som vi själva ordnar ska vara gratis eller till en låg kostnad. Vi länkar och marknadsför också gärna alla Brottbys föreningar, organisationer och företag och ser till att allt finns samlat i en aktivitetskalender. Vi arbetar just nu på att ordna en lokal för café, kurser och träffar någonstans i Brottby samhälle.

Kontakt: www.brottby.nu  och på Facebook. Kontakta oss gärna på vår mejladress hej@brottby.nu  om du vill föreslå eller har tips på aktiviteter och evenemang.

Granngårdarna

Vi kallar oss Granngårdarnas aktivitetsgrupp och vi vill lyfta fram goda idéer och välkomna de flyktingar som har kommit till vårt grannskap. Vi har två boenden nära oss i Ekeby för ensamkommande som vi nu träffar, gör olika aktiviteter med och håller på att lära känna.

Kontakt: granngardarna@gmail.com

Kårsta 4H

På 4H i Kårsta arrangerar vi aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Målet med verksamheten är att möjliggöra en meningsfull fritid. Vi blandar aktivitetsutbudet med allt från läxhjälp till bakstuga eller dans och teater och är alltid öppna för att prova nya aktiviteter. Nu till våren skall vi odla grönsaker!

Kontakt: www.4h.se/karsta

Frivilliga resursgruppen Vallentuna (FRG)

Vallentuna Civilförsvarsförening har kommunens uppdrag att utbilda Frivilliga Resursgruppen som förstärkning när kommunens egna resurser inte räcker till. Gruppen består i dag av 42 aktiva medlemmar. Kommunen har kallat ut gruppen i olika uppdrag vid 12 tillfällen de sista fem åren.

Kontakt: Sven-Olof Ekström, tfn 070–722 53 17, Christer Ärnhage, Adress: Civil Tuna torg 3

Vallentuna Röda korset

Röda korset bedriver läxhjälp – vuxenstöd i gymnasiets förberedande klasser för flyktingpojkar och flickor. Detta startade februari 2016 och vi deltog även i sommarskolan två veckor efter terminsslut. Vi behöver rekrytera flera vuxna läxhjälpare. Vi har även haft lästräning för de lägre klasserna på grundskolan och behovet är stort av hjälp med detta.

Kontakt: krets.vallentuna@redcross.se  eller på telefon 08–511 730 40.

Åbybergskyrkan

Nyanländ i Sverige? Vi träffas varje torsdag från kl 15.30 i Åbybergskyrkan, utom när det är lov! Om du är nyanländ ungdom i Sverige och längtar efter att lära känna andra som också är nyanlända och några av oss ledare som är födda i Sverige, så är du välkommen till Nypåstigen. Vi brukar spela fotboll, brännboll, pingis, spel och ibland åker vi på utflykt. Varje gång bjuder vi på fika och pratar lite vid borden.

Du är också välkommen med!

Kontakt: johanna.agestad@gmail.comeller ring på 08–511 747 41.

Centrumkyrkan (Språkcafé)

Vi träffas på fredagar kl. 10–12 i Centrumkyrkan. Vi tränar svenska efter behov, umgås, skrattar och dricker kaffe.

Kontakt: Annika Bertilsson (070–729 39 83) och Harriet Björneheim (070–625 96 15 www.ckvallentuna.se  

Svenska kyrkan Vallentuna församling

Välkommen till Stefansgården, bredvid Vallentuna kyrka.

Titta in på Sankt Steffes Café måndagar kl. 14.30–17.00 och träffa andra ungdomar. Här kan du spela spel, göra läxor eller sitta ner och prata och ta en fika.

Kontakt: Annica Engqvist telefon 08–511 862 06, vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se , www.vallentunaforsamling.se

Svenska kyrkan Össeby församling (Forum)

För dig som vill träffa nya människor. För dig som vill vara en medmänniska. För dig som vill hjälpa till med integration. Välkomna, både ni som bott här länge och ni som är nyinflyttade i alla åldrar. Vi ordnar bland annat utflykter, kunskapskvällar och fadderskap. Du kan välja att vara med i planeringen av olika aktiviteter, eller bara delta i de aktiviteter som passar dig. Svenska kyrkan i Össeby bjuder in. Alla är välkomna!

Kontakt: Josefin Vannérus josefin.vannerus@svenskakyrkan eller Nicklas Steorn nicklas.steorn@svenskakyrkan.se om du vill hjälpa till.
Se också hemsidan: https://www.svenskakyrkan.se/osseby/forum
och vår Facebooksida: www.facebook.com/ossebyforsamling

Kommunledningskontoret

På kommunledningskontoret finns en integrationssamordnare, Cecilia Lindelöf, som arbetar strategiskt och samordnar förvaltningarnas arbete i integrationsfrågor.

Kontakt: cecilia.lindelof@vallentuna.se

Socialförvaltningen

Ansvarar för mottagandet och etablering i samhället av de ensamkommande barn och unga som Migrationsverket placerar i kommunen. Förvaltningen har hand om placeringar i familjehem, HVB-gruppboenden och träningsboenden.

Kontakt: Enhetschef Ensamkommande barnenheten, carolina.olsson@vallentuna.se, 08–587 848 27

Arbetsmarknadsavdelningen/Samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbetsmarknadsavdelningens integrationshandläggare ansvarar för mottagande och bosättning av nyanlända i kommunen. Till stöd finns en bostadssamordnare som är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning som arbetar fram boendelösningar till nyanlända.

Kontakt för dig som vill anmäla ditt intresse att hyra ut din bostad www.vallentuna.se/bostadsuthyrning

Kontakt Vallentuna kommun: integration@vallentuna.se, www.vallentuna.se

Bibliotekets språkcafé

Vi träffas på biblioteket tisdagar kl. 13.30–14.30. Vi fikar tillsammans och samtalar kring något tema t ex höst, mat, siffror. Samtalet styrs av deltagarnas önskemål och språknivå. En bibliotekarie leder gruppen och några medspråkare med svenska som modersmål turas om att delta på träffarna.

Kontakt: anna.fogelberg@vallentuna.se

Vallentuna kulturskola

Kulturskolan samarbetar med Optimus (grundskola för nyanlända) med ämnena musik och animerad film. Kulturskolans kursverksamhet på fritiden (dans, musik, teater, konst) är öppen för alla barn och ungdomar i Vallentuna!

Kontakt:www.vallentuna.se/kulturskolan

Nova

Ungdomsenheten arbetar kontinuerligt med att ha ett bra samarbete mellan ungdomar, boenden och andra aktörer gällande integration. Aktiviteterna som genomförs ska vara tillgänglig för alla, samt marknadsföras på ett sätt så att alla kan förstå.

Kontakt: Nova 08–587 851 89, mobila fritidsledare 08–587 848 18

Optimus

Optimus hjälper elever som är nya i skolan och som behöver hjälp med svenskaundervisning. Optimus organiserar också modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

Kontakt: optimus@vallentuna.se , www.vallentuna.se/nyanlandelev

Fritidshjälpen

"Allas rätt till en aktiv fritid". Fritidshjälpen är en förening som arbetar lokalt och aktivt förebyggande mot psykisk och fysisk ohälsa genom att skapa förutsättningar för alla barn och unga att få chansen att utöva sitt intresse. Där av finna en gemenskap och tillhörighet.

Kontakt: www.fritidshjalpen.se

Brottby SK

Brottby SK fotbollsträning för ensamkommande varje vecka. De har också ordnar Prova på långfärdsskridskor och Prova längdskidor vid flera tillfällen.

Kontakt: www.brottbysk.se

Vallentuna Handbollklubb

Vallentuna Handbollklubb har en öppen Prova på-aktivitet för tonåringar varje fredag kl. 16–17 i Vallentuna Sporthall. Det finns kläder och skor att låna och alla är välkomna!

Kontakt: www.laget.se/vhk

Korpen Vallentuna

Hos Korpen Vallentuna är alla välkomna och vi vill ge alla möjlighet att träna. Träning är enormt viktig både för fysisk som mental hälsa. Träningen förstärker självkänslan och ger möjlighet att utöka sitt nätverk via andra deltagare på gymmet.

Kontakt: 08–514 506 00, info@korpen-vallentuna.se www.korpen-vallentuna.se

Vi ses!

En mötesplats för dig som vill träffa nya vänner. Vi fikar, pratar och umgås i Vallentuna Kulturhus på söndagarna mellan kl 14.00-15.30. Alla åldrar är välkomna. Biblioteket ansvarar under hösten för träffarna men tanken är att mötesplatsen ska drivas vidare av deltagarna själva framöver, så välkommen att engagera dig! Pågår den 10 september till 17 december 2017.

Kontakt: anna.fogelberg@vallentuna.se

Sidan uppdaterad den 15 september 2017