Hjälpmedel:

Kurs i samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i Sverige. Kursen omfattar 60 timmar på ditt modersmål (eller annat språk som du behärskar väl). Du får kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter.

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år och har en etableringsplan eller anmäls av kommunen inom ramen för den utökade målgruppen.

Vänd dig till Centrum för samhällsorientering i Stockholms län för mer information.

Vallentuna kommuns kontaktperson är Lovisa Liljegren.

Sidan uppdaterad den 15 september 2017