Hjälpmedel:

Anhörigprogram

Anhörigprogrammet vänder sig till dig som är anhörig eller närstående till personer med alkohol, drog eller tablettproblem. Programmet gäller för dig som är 18 år eller äldre.

Målet med programmet är att ge en ökad kunskap och medvetenhet om beroendeproblematiken och hur den påverkar familj och andra närstående. Målet är även att ge information och att öva sig i nya färdigheter för att förbättra sin egen livssituation.

Programmet är KBT-baserat och innehåller föreläsningar, gruppuppgifter, reflektionstid och hemuppgifter. Programmet omfattar totalt elva gruppsessioner. Först genomgår man ett grundprogram på åtta gånger som är fördelade på en gång i veckan. Därefter följer tre uppföljningssessioner som sker en gång i månaden. Varje session pågår i två och en halv timme.

Anmälan

Du anmäler intresse genom att kontakta vår behandlare, se kontaktuppgifter här till höger. Anhörigprogrammet och de individuella samtalen är kostnadsfria. Har du andra frågor är du också välkommen att höra av dig.

Individuella samtal

För dig som inte vill, eller har möjlighet att delta i vårt grupprogram, erbjuder vi individuella samtal. Målet för dessa samtal är detsamma som för anhörigprogrammet. 

Sidan granskad den 27 september 2017