Hjälpmedel:

Behandlingar

Haschavvänjningsprogram

För dig som har fastnat i ett cannabisberoende och har svårt att sluta på egen hand erbjuder vi hjälp i form av Haschavvänjningsprogrammet, "HAP:en". Det är ett avgiftningsprogram där vi arbetar med effekterna av ditt cannabisberoende.

Vem kan få behandling?

Alla personer från 16 år och uppåt och som bor i Vallentuna kommun kan få hjälp av oss. Ansökan om programmet görs hos Socialtjänstens ungdoms- alternativt vuxengrupp, tfn: 08-587 850 00.

Programmet är kostnadsfritt. Alla uppgifter som rör dig omfattas av sekretess.

Hur ser behandlingen ut?

Du får ett individuellt anpassat program som hjälper dig genom avgiftningen. Behandlingen sker i öppenvård under cirka 6 veckor, med uppföljning och möjlighet till förlängning.

Mötena är individuella och sker 1–3 gånger per vecka, beroende på dina behov. Programmet är strukturerat och pedagogiskt upplagt och vi går igenom områden som till exempel känslohantering, självkännedom, planering och strategier för att undvika återfall. Målet med programmet är att ge dig nya insikter och verktyg att hantera ett drogfritt liv.

Under programmet finns möjlighet att bjuda in viktiga anhöriga samt föräldrar om du är under 18 år. Under programmet lämnar du urinprover och får även träffa läkare.

Återfallspreventionskurs

Kursen är till för dig som har bestämt dig för att leva ett nyktert/drogfritt liv, men behöver hjälp att hitta nya strategier för att inte återfalla i problembeteendet.

Kursen hjälper dig att bli mer uppmärksam på och medveten om situationer, tankar och känslor som kan leda till ett återfall. Alternativa beteenden och förhållningssätt diskuteras, prövas och följs upp.

Exempel på teman som tas upp under kursen

• Att identifiera och hantera sug.
• Att hantera tankar på alkohol/droger.
• Problemlösning.
• Att tacka nej till problembeteendet.
• Att vara efterklok i förskott: tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
• Nödplaner för oväntade och omtumlande händelser.

Återfallspreventionskursen kan ske både individuellt och i grupp.

 

Sidan granskad den 5 juli 2017