Hjälpmedel:

Stödgrupp för barn och ungdom

Tre par skor bredvid varandra på asfalt

Stödgrupp för barn och ungdomar

Stödgrupperna vänder sig till barn och ungdomar som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Målgrupp

Grupperna vänder sig till barn och ungdomar och är åldersindelad, barn 7–12 år och ungdomar 13–17 år.

Gruppträffar med teman

Träffarna är pedagogiskt utformade kring olika teman. Vi samtalar, ritar, berättar och gör övningar. Barnen och ungdomarna får nya kunskaper och tränar sig i att sätta ord på sina känslor.

Hur ofta träffas vi

Grupperna träffas en eftermiddag i veckan under en termin. Vi bjuder på fika.

Kostnad

Det kostar inget att vara med i gruppen.

Vilka är vi som leder?

Vi som leder träffarna är familjebehandlare med lång erfarenhet av att arbeta med barn och tonåringar. Vi har gruppledarutbildning från Ersta Vändpunkten respektive Rädda Barnen.

Målet med gruppträffarna

  • Att stärka barn och ungdomar i sin livsmiljö.
  • Att ge barn och ungdomar möjlighet att utveckla redskap för att leva i en familj där föräldrarna kan ha svårigheter att samarbeta.
  • Att få hjälp och stöd.
  • Att träffa andra som har liknande erfarenheter och få möjlighet att dela sina upplevelser med varandra.

I gruppen får barnen/ungdomarna

  • prata om alkoholism och annat drogberoende och hur det påverkar alla i familjen
  • dela med sig av sina tankar och känslor om sin situation
  • lära sig att det inte är deras fel att vuxna dricker eller använder droger.

Sidan granskad den 5 juli 2017