Hjälpmedel:

Förare sökes till Vallentunas grannsamverkansbil

Nu har Vallentunas grannsamverkansbil börjat rulla i kommunen. Med målet att öka tryggheten och förebygga förekomsten av brott, i synnerhet inbrott, samarbetar kommunen med frivilliga och polisen för att bedriva arbetet med "Grannsamverkansbilen Vallentuna".

– Det är oerhört roligt att vi nu fått igång den här trygghetsinsatsen som var ett av målen i medborgarlöftet kommunen har tillsammans med polisen. Nu behöver vi fler förare och hoppas att fler vill bli delaktiga, säger Therese Eriksson, trygghets- och folkhälsosamordnare Vallentuna kommun.

Med hjälp av grannsamverkansbilen kan vi öka vår närvaro i Vallentuna med omnejd och på så sätt störa, observera och rapportera kriminell verksamhet och andra oegentligheter till polisen. Förhoppningen är att bilen ska vara ute minst tre dagar i veckan med syfte att avskräcka gärningsmän från att begå brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja invånare och sprida information kring hur inbrott kan försvåras och förhindras. Under körpassen kan förarna även rapportera in saker som stör en trygg miljö, som till exempel klotter, skadegörelse, skrotbilar, trasig belysning med mera. Körpassen ska alltid bemannas av minst två förare och sker främst dagtid då polisens statistik visar att det är då inbrottsfrekvensen är hög.

Låter det intressant?
Kom och delta i en förarutbildning som kommunens trygghets- och folkhälsosamordnare håller i tillsammans med polisen.
NÄR: Onsdag den 30 maj 2018
TID: Klockan 14 – 16
VAR: Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna kommunhus
Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare samt praktisk information, såsom hur det går till att köra och boka bilen. Du får även kunskap i kommunens app Tryggt och snyggt.

Anmälan för utbildning sker till Therese Eriksson, 08-587 57 14 eller via mail therese.eriksson@vallentuna.se

Sidan uppdaterad den 14 maj 2018