Hjälpmedel:

HVB-hemmet på Ekebyvägen stängs

Vallentuna kommun har beslutat att avsluta sitt samarbete med Vårljus AB avseende HVB-hemmet för ensamkommande ungdomar på Ekebyvägen i Vallentuna. Detta med anledning av att ett färre antal ensamkommande barn förväntas komma till kommunen under nästa år. Vi har därför valt att organisera om våra boenden.

Boendet kommer att stängas den 22/9 2017. Alla ungdomar som har varit placerade på Ekebyvägen har redan placerats eller är på väg att placeras i nya boenden. Paviljongerna kommer fortsättningsvis att användas i annan regi inom kommunen.

Sidan uppdaterad den 19 september 2017