Hjälpmedel:

Hälso- och sjukvård för flyktingar i Stockholms län

Det kommer många flyktingar till Stockholms län just nu. Stockholms läns landsting arbetar med att samordna kommunikation, behov och särskilda insatser när det gäller hälso- och sjukvård för flyktingarna.

Information om regler och rättigheter
Information om vilka regler och rättigheter som gäller för att få vård och tandvård som gäller för asylsökande och transitflyktingar (papperslösa) finns på 1177.se.
Där finns också information om möjligheter till tolk.

1177.se

Information till vårdgivare
Information till vårdgivare finns på Vårdgivarguiden.

Vårdgivarguiden

Landstinget anpassar vården efter behovet
Landstinget har god kapacitet att erbjuda vård till alla som befinner sig i Stockholms län. Samtliga vårdcentraler i länet har i uppdrag att ta emot flyktingar för vård. Landstinget följer löpande upp behovet och om det ökar har de möjlighet att öka kapaciteten för vården.

Sidan granskad den 8 december 2015