Hjälpmedel:

Nu öppnar våra träffpunkter och träfflokaler för 2018

I slutet på 2017 påbörjades en renovering av träffpunkten på Allévägen 10. Bland annat har lokalen utrustats med ny ventilation och ett nytt mötesrum. Utöver det har väggar och golv renoverats. Träffpunkten är nu redo för att öppna upp portarna igen och vi ser fram emot att starta verksamheten för 2018!

Som ett resultat av att socialnämnden möter större samhälleliga behov och därmed ökade kostnader har socialförvaltningen anpassat budgetramen. Därför har samtliga verksamheter inom socialförvaltningen behövt göra justeringar i sina planeringar. Det gäller även för träffpunkternas verksamhet. Här kan du läsa om hur verksamheten kommer att bedrivas under 2018.

Träffpunkten Allévägen 10

Under 2018 med start den 22 januari kommer öppettiderna för Träffpunkten på Allévägen 10 att se ut enligt följande:

 • Mån. kl. 10.00 – 15.00
 • Tis. kl. 10.00 – 15.00
 • Tors. kl. 10.00 – 15.00
 • Fre. kl. 10.00 – 15.00

Träffpunkten kommer att bemannas av två personal, varav en volontär- och frivilligsamordnare. Vi kommer, precis som tidigare, erbjuda ett spännande innehåll och trevlig samvaro i samverkan med våra besökare, volontärer och föreningar.

Träffpunkten har fått i uppdrag att under året möjliggöra att volontärer och föreningar i Vallentuna kan ta ett större ansvar för verksamheten i framtiden. Detta för att stärka samarbetet mellan kommunen och föreningslivet. Vi välkomnar därför fler volontärer och föreningar till både Allévägen och Kårsta för att garantera en fortsatt god verksamhet.

För hjälp med syn- och hörselrådgivning hänvisar vi vidare till en husläkare, vårdcentral eller till hörapparatservice i Täby och Danderyd.

Lokala Träffpunkterna Kårsta, Väsbygården och Korallen

Under 2018 har vi efter önskemål från besökare utökat öppettiderna på Kårsta Träffpunkt med en timme per tillfälle.

Träffpunkten Kårsta håller öppet enligt följande:

 • Tors. kl. 13.00 – 16.00

De lokala Träffpunkterna på Väsbygården och Korallen kommer att finnas kvar inom verksamheterna på äldreboendena och bedrivas av personal på plats. Fortsättningsvis kommer de endast vara tillgängliga för de boende på Väsbygården och Korallen.

Träfflokalen Fabriksvägen (socialpsykiatri/neuropsykiatri)

Träfflokalen på Fabriksvägen har utökat öppettiderna på onsdagar och erbjuder nu kvällsverksamhet för alla åldrar. Träfflokalen håller öppet enligt följande:

 • Mån. kl. 9.00 – 15.00
 • Tis. kl. 9.00 – 15.00
 • Ons. kl. 13.00 – 20.00
 • Tors. kl. 9.00 – 12.00

Under dagtid kommer verksamheten att bemannas av en personal och på onsdagar mellan kl.13:00-20:00 av två personer.

Fixartjänst för äldre

Vi erbjuder även enklare fixartjänster för att minska risk för fallskador i hemmet för invånare över 75 år. Dessa tjänster erbjuder vi två eftermiddagar i veckan. Tjänsten är gratis och beställs via Träffpunkten, tfn: 08-587 854 39 (Ingrid Karlsson).

Fixartjänstens service innebär exempelvis:

 • Hämta och lämna föremål i vinds- och källarutrymmen
 • Byta glödlampor, säkringar och batterier
 • Fästa lösa sladdar
 • Montera och kontrollera brandvarnare
 • Ta ner och sätta upp föremål i höga skåp
 • Sätta upp gardiner och tavlor

Vi önskar er alla varmt välkomna till våra verksamheter och ser fram emot ett roligt och utvecklande år! Har du några frågor kring driften av träffpunkterna är du välkommen att kontakta enhetscheferna Göran Westerlund eller Hanna Åkesson.

Sidan uppdaterad den 16 januari 2018